Serveis

-Projectes bàsics i executius
-Reformes parcials i integrals
-Restauracions
-Projectes d’interiorisme
-Direccions d’obra

-Certificats d’eficiència energètica
-Projectes de millora d’eficiència energètica

-Projectes de home staging

-Renders fotorealistes
-Fotomontatges
-Renders interiors
-Renders exteriors

-Càlcul d’estructures
-Projectes d’estructures
-Serveis de cap d’obra

-Aixecament de plànols
-Cèdules d’habitabilitat
-Legalització d’edificis existents
-Inspecció tècnica d’edificis
-Assessorament tècnic