Projectes - Es molí nou

El Projecte Final de Carrera neix de l’elecció de treballar amb el Molí Nou i la Casa de l’Amo en Miquel des Molí Nou. Aquestes dues construccions són fites per Vilafranca, tant pel seu valor arquitectònic (ja que estan catalogats com a Patrimoni Cultural de Mallorca), com pel seu valor sentimental.

L’Amo en Miquel des Molí Nou va dur a terme, cap a l’any 1900, una labor social desinteressada, contribuint amb tasques de millora i de suport econòmic i humà al poble.

Seguint amb el fil conductor dels treballs solidaris iniciats en aquells temps, es pretén fer una restauració i rehabilitació del Molí Nou i de la Casa del Molí, juntament amb una ampliació, per tal de donar cabuda a un Centre Cultural i un Viver d’Emprenedors.

El punt de partida del projecte són els murs de càrrega que formen les cases de Vilafranca. Aquests murs signifiquen el punt d’unió entre el poble existent de Vilafranca i el projecte que es vol construir. S’escull la pedra autòctona de Mallorca com a material per formar aquests murs, el marès, el qual constituirà tant l’estructura com l’acabat del projecte.

Es decideix no seguir amb l’alineació del carrer i enretirar-se per crear, així, un petit espai d’entrada i de reunió previ a l’entrada del complex. També s’opta per obrir un nou carrer per tal de descongestionar una illa que era massa gran, tot creant un passatge interior que permet la comunicació entre el nou carrer i la plaça d’entrada.

Així, es crea una nova entrada a través d’un pati, el qual dóna accés a totes les dependències del Centre Cultural. Aquestes dependències, alhora, queden unides per les parres, la vegetació típica de les construccions tradicionals mallorquines, i que a més serveixen de nexe d’unió entre les construccions existents i les noves.

A partir dels murs de càrrega s’entén tot el projecte. Aquests són, apart d’estructura, contenidors d’activitat: contenen les instal·lacions, les llibreries, els serveis… I formen les dependències del Centre: una biblioteca, una sala polivalent, una administració i uns despatxos que formen el Viver d’Emprenedors. El Molí Nou dóna cabuda al Museu Etnològic del Pla de Mallorca i la casa del Molí Nou ho fa a una cafeteria i una sèrie d’aules-taller.

Si voleu consultar el projecte complet ho podeu fer clicant aquí.