Es Bessons

ES BESSONS, REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT


El reconeixement d'un recinte amb història i una lectura des de la senzillesa i contemporaneïtat són els fonaments d'aquesta reforma a Manacor.

Planta canviant

En la primera visita a aquest nou encàrrec ens trobam amb un RECINTE amb història. Uns murs de pedra de 60 cm de gruix i datats de l'any 1940 que conservarem i respectarem, ja que formen part de l'arquitectura tradicional mallorquina, i que seran entesos com un recinte que es relaciona amb l'entorn que l'envolta.

Es Bessons planta

Dins aquest embolcall, es construirà un INTERIOR NOU, adaptat completament a les necessitats actuals dels nous usuaris. Es crearà així, una dualitat interessant entre una arquitectura tradicional mallorquina i uns espais interiors nets i actuals.

Es Bessons secció

Per a aconseguir un confort interior a l'habitatge, es revesteixen els murs amb una nova pell, deixant, però, entreveure petits trossets de la seva història. Es col·loca una estructura metàl·lica nova que presidirà l'espai i que respecta els murs de pedra existents, i que anirà acompanyada d'uns materials nets i acabats austers perquè el principal protagonista sigui l'espai arquitectònic.

Es Bessons alçat

La proposta també dota de vida l'espai exterior, amb una prolongació de l'interior a través d'una pèrgola al sud i amb la construcció d'una piscina i pavimentació exterior. Una piscina pensada com un mirall d'aigua integrat totalment amb l'arquitectura que l'envolta, on es reflecteixi la materialitat en què es basa aquesta construcció, els murs de pedra.

Es Bessons Exterior

Es Bessons Interior 1

Es Bessons Inteiror 2

Es Bessons Habitació