Chromatic House

CHROMATIC HOUSE, la nostra proposta al CONCURS PER AL DISSENY D’UN ESPAI EXPOSITIU A LA FIRA DE CERÀMICA – CEVISAMA Projecte en col·laboració amb Arnau Andrés i Albert Barris

Chromatic House 1

L’enunciat del concurs estableix unes condicions de partida: un material protagonista, la ceràmica; unes dimensions, 4x4x3 metres i un pressupost màxim, 19.000 euros per al cost dels materials, construcció, muntatge i desmuntatge.

Amb aquestes premisses, la nostra proposta aposta des de l’inici per un espai que sigui contingut i continent, i així fer de la seva pell part de l’exposició.

Axonometria Chromatic House

La forma de la secció, pentagonal, dibuixa una forma atractiva que convida a entrar i a la vegada serveix d’umbral del contingut de l’exposició.

L’estructura de fusta de pi (basta, sense tractar), formada per cinc pòrtics arriostrats entre sí, està dissenyada per ser vista només des de l’exterior; i la seva esveltesa i senzillesa pensades per a deixar-la en segon lloc, sent així la ceràmica la protagonista del projecte.

Uns perfils en U d’acer inoxidable fixats als pòrtics, suporten les rajoles ceràmiques distribuïdes aleatòriament per murs i sostres, formant una composició heterogènia de colors, però deixant alguns buits per a permetre la connexió interior-exterior.

Chromatic House 2

LOGO