Certificació Energètica d'Edificis

Certificació Energètica

QUÈ ÉS UN CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

Un certificat d’eficiència energètica és un informe oficial, redactat per un tècnic competent, que qualifica energèticament un immoble, calculant el consum anual d’energia per a satisfer la demanda energètica de l’edifici, en condicions normals d’ocupació i funcionament.

Aquest certificat consta d’un informe d’eficiència energètica i una assignació d’una etiqueta, on s’expressa amb una lletra la qualificació energètica que ha obtingut el nostre immoble. La qualificació del nostre edifici podrà variar en un rang de 7 lletres, compreses entre la A i la G, on la A és la de millor qualificació, i la G la de pitjor.

QUAN I PER QUÈ ÉS NECESSARI?

És de caràcter obligatori en la compra-venta o lloguer d’un immoble existent, i ens el demanarà el notari abans de procedir a la venta o contracte corresponent.

Des del punt de vista del comprador o llogater, el certificat d’eficiència energètica servirà per a informar de quant n’és d’eficient l’immoble, punt important a tenir en compte a l’hora de comprar o llogar, ja que pot ajudar a decantar la balança si tenim vàries alternatives d’immobles semblants.

QUÈ HA DE CONTENIR?

El treball d’una certificació energètica consta de:

- Un primer treball de camp per part del tècnic redactor: visita de l’immoble, amb la presa de dades i fotografies.

- Elaboració del certificat, que ha de constar de:

- La identificació de l’edifici.

- Les característiques energètiques de l’edifici, com l’envolupant tèrmica, les instal·lacions...

- Una descripció de les comprovacions fetes, proves i inspeccions duites a terme.

- Qualificació de l’eficiència energètica de l’immoble, a través de l’etiqueta energètica.

- Document amb unes millores recomanades per a que l’edifici pugui obtenir una millor qualificació, amb la corresponent viabilitat econòmica i funcional.

Certificat

Si tens un immoble per a vendre o llogar i necessites aquest tipus de certificat, a Diàfan estarem encantats d’ajudar-te a obtenir-lo i aclarir els teus dubtes.